مقاومت سطحی

تعیین مقاومت سطح، اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد وضعیت سازه بتنی به کاربر می­دهد. نه تنها اثبات شده که این اندازه­گیری بطور مستقیم مرتبط با خوردگی و نرخ آن می­باشد، بلکه مطالعات جدید نشان داده­اند که رابطه مستقیمی بین مقاومت و نرخ نفوذ کلر وجود داشته و حتی اندازه­گیری­ مقاومت فشاری اولیه نیز امکان­پذیر می­باشد.

دستگاه­‌های خانواده Resipod مقاومت الکتریکی بتن را هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در سایت، اندازه­ گیری می­کند. صنعت ساخت و ساز از نظر تعیین شاخصه ­ها برای دوام و ماندگاری بتن در حال پیشرفت است و این مورد بطور عمده با تعیین نفوذپذیری بتن محقق می­گردد. مقاومت الکتریکی بتن توسط مقاومت سیال داخل روزنه­ ها، ساختار روزنه و درجه حرارت اشباع تعیین می­گردد. بنابراین بطور مستقیم با نفوذپذیری بتن در ارتباط است. تمام این عوامل باعث شده است تا تعیین مقاومت الکتریکی به عنوان تستی ایده­ آل برای مراحل کنترل کیفی و ویژگی­های عملکردی سازه، مطرح گردد.

 

 Resipod

مقاومت الکتریکی resipod