محصولاتی که تولید آنها متوقف شده

پروسک به منظور ارائه کالاها و خدمات به روز و بر اساس نیاز کاربران خود، دارای تیم تحقیق و توسعه قوی است و بر همین اساس مدام در حال به روزرسانی و ارتقا دستگاه‌ها و ابزار خود می‌باشد و تولید محصولات قدیمی تری که با نیاز روز کاربران مطابق نیست را از متوقف می‌نماید.