دستگاه GPR

این دستگاه شروعی برای ورود به بخش جدیدی در تجهیزات غیرمخرب است که خلل و کاستی‌های دستگاه‌های آرماتوریاب و التراسونیک بتن را پوشش داده و دستگاه بسیار کاملی برای تجزیه و تحلیل بتن وبررسی کیفیت آن به شمار میرود.Proceq-GPR-Live

دستگاه GPR از امواج (UWG(Ultra Wideband برای اندازه‌گیری استفاده نموده و با استفاده از این تکنولوژی قابلیت نمایش شبکه آرماتور با دقت بالا را قبل از هرگونه دریل یا کرگیری دارد و برای بررسی ساختارهای ناشناس کاربردی بوده و تصویر دوبعدی و سه بعدی از ساختار آرماتور را در اختیار کاربر قرار میدهد. همچنین این دستگاه قابلیت شناسایی عیوب داخلی بتن و حتی عیوب پشت ترک‌ها و حفره‌ها را نیز دارد و ابزاری بسیار کاربردی در تشخیص خرابی‌های بتن است که برای کار ناظران بسیار کاربردی میباشد.

دریافت اطلاعات بیشتر

 فایل آموزشی این دستگاه و تکنولوژی مربوطه را می‌توانید در این بخش مشاهده نمایید.