التراسونیک مدل Pundit PL-200PE

pl-200pe

التراسونيک مدل PL-200PE از تکنولوژي Pulse echo براي توسعه کاربرد التراسونيک در مکان‌هايي که دسترسي به يک طرف سطح وجود دارد، استفاده مي‌نمايد. اين نوآوري‌ Proceq (نظير رديابي اکو پيشرفته و تخمين اتوماتيک سرعت پالس) به فرايند اندازه‌گيري، کمک قابل ملاحظه‌اي نموده است. اين مدل از التراسونيک علاوه بر حالت‌هاي گفته شده درمدل Pundit PL200،حالت BScan را نيز داراست.

حالت A-Scan تحليل مستقيم سيگنال‌هاي خام و آني را عهده دارد و حالت B-Scan ديدي عمود به سطح اسکن شده را فراهم مي‌آورد. حالت اسکن ناحيه‌اي نيز امکان آزمايش يکنواختي ضخامت دال بتني را در الگوهاي شبکه‌اي (grid patterns) فراهم مي‌آورد. بدين صورت کاربر قادر به تعيين ضخامت دال بتني بوده و تغيير شکل‌هايي مانند حفره‌ها، لوله‌ها، لايه لايه شدن و لانه زنبوري‌هاي سطوح زيرين از اين طريق قابل

تشخيص است.

برخي ويژگي‌هاي اين دستگاه به شرح زير است:

 • مناسب استفاده در محل پروژه
 • تعيين ضخامت دال بتني (با دسترسي به يک طرف سطح به طور مثال کف)
 • کشف و مکان يابي حفره‌ها، لوله‌ها، لايه لايه شدن و لانه زنبوري‌هاي
 • اسکن ناحيه‌اي براي آزمايش يکنواختي ضخامت دال در الگوهاي شبکه‌اي (grid patterns)
 • اندازه‌گيري تغييرات در ضخامت پوشش تونل با توجه به RI-ZFP-TU
 • تخمين اتوماتيک سرعت پالس
 • اندازه‌گيري BScan آسان
 • داراي ترانسديوسر از نوع تماس خشک- نيازي به هيچ ژل و ماده ديگري براي آزمايش نيست
 • مناسب براي اندازه‌گيري روي سطوح زبر و خشن
 • دسته ارگونوميک و سبک
 • توسعه قابليت‌هاي دستگاه با استفاده از ترانسديوسرهاي سرعت پالس

ترانسديوسر اين دستگاه Pulse Echo است که يک ترانسديوسر 50kHz موج برشي است که به صورت اکو بوده و مناسب سطوحي است که دسترسي به يک طرف آن وجود دارد. طراحي اين ترانسديوسر به گونه‌اي است که استفاده از آن با يک و يا دو دست امکانپذير است.

دکمه‌هاي کنترلي و بازخوردهاي نوري روي اين ترانسديوسر موجب افزايش کارايي و سهولت استفاده از آن مي‌شود.

اين ترانسديوسر با دستگاه Pundit PL-200 نيز قابل استفاده است.

Technical Data
Pundit PL-200PEPundit PL-200
0.1 – 7930 μsRange
0.1 μs (< 793 μs), 1 μs (> 793 μs)Resolution
7” colour display 800×480 pixelsDisplay
100 – 450 VppPulse Voltage UPV
100 – 400 VppPulse Voltage UPE
20 – 500 kHzBandwidth
1x – 10’000x (0 – 80dB) [11 steps]Receiver Gain
Internal 8 GB Flash memoryMemory
Metric and imperial units and multi-language supportedRegional Settings
Lithium Polymer, 3.6 V, 14.0 AhBattery
> 8h (in standard operating mode)Battery Lifetime
0°C – 30°C (Charging, running instrument)
0°C – 40°C (Charging, instrument is off)
-10°C – 50°C (Non-charging)
Operating Temperature
< 95 % RH, non condensingHumidity
IP54IP Classification

دریافت اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *