استفاده از نرم افزار Excel برای رسم نمودار تبدیل

در نرم افزار Excel با استفاده از تابع “Trend Line” می­توان نمودار چندجمله‌ای (polynomial) یا نمایی (exponenial) رسم نمود و به عنوان نمودار تبدیل (Conversion curve) برای چکش اشمیت استفاده کرد. این نمودار قابل آپلود شدن در نرم افزار Hammerlink نیز می‌باشد. مثال مطرح شده در این بخش، نمونه واقعی تستی می‌باشد که توسط موسسه علوم تحقیقات چین انجام شده است.

بمنظور رسم منحنی تبدیل، احتیاج به اعداد بدست آمده از نمونه شکسته شده توسط جک و عدد چکش همان نمونه می‌باشد. در زیر یکسری جفت اعداد آورده شده است که ستون اول اعداد مربوط به چکش اشمیت و ستون دوم اعداد واقعی مقاومت فشاری نمونه تست شده می‌باشند.

Compressive StrengthRebound Value Q
36.947.006
34.848.250
37.149.750
39.349.500
36.149.531
37.648.906
35.745.594
34.546.000
32.046.750

 

مرحله اول اعداد را در داخل نرم افزار Excel وارد کنید.

نمودار چکش اشمیت

ستون سمت چپ اعداد چکش اشمیت (محور افقی نمودار) و ستون سمت راست اعداد مربوط به جک می‌باشند (محور عمودی نمودار). هر دو ستون را انتخاب کرده و از پنجره Insert، بخش Charts، گزینه Scatter را انتخاب کنید. نمودار بشکل تعدادی نقطه رسم می‌شود.

مرحله دوم رسم منحنی

تابع “Trendline” در نرم افزار Excel این امکان را به کاربر می‌دهد تا بهترین نمودار را از نقاط موردنظر عبور دهد. از مسیر نشان داده شده در شکل زیر یا با کلیک راست کردن برروی نقاط موجود در نمودار، گزینه Trendline را انتخاب ‌کنید.

رسم منحنی چکش

در پنجره Format Trendline حالت‌های مختلف نمودار، ازجمله خطی، چندجمله‌ای، نمایی و … را می‌توان انتخاب کرد. برای چکش اشمیت، حالت نمودار نموی یا چندجمله‌ای درجه 3 توصیه شده است. گزینه‌های “Display Equation on chart” و “Display R-squared on chart” باید انتخاب شوند و سپس پنجره را ببندید. بهترین نمودار که از اعداد موردنظر عبور می‌کند، نمایش داده می‌شود. معادله منحنی و ضریب تشخیص (R2) نیز نشان داده می‌شوند. این نمودار و موارد نشان‌داده شده، گزینه‌های هستند که باید وارد نرم افزار Hammerlink کرد تا بتوان از آن نمودار برای تخمین دقیق‌تر مقاومت فشاری استفاده نمود.

کشیدن نمودار چکش

 

منحنی چکش اشمیت

همانطور که مشاهده می‌شود، منحنی موردنظر رسم شده، معادله منحنی با ضرایب عدد e (a) و توان x (b) و همچنین ضریب تشخیص (R2) نیز نمایش داده می‌شوند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *