فیلم آموزشی التراسونیک پیشرفته بتن

فایل آموزشی مربوط به التراسونیک پیشرفته بتن در کارگاه آموزشی “آشنایی با کاربردهای تجهیزات غیرمخرب در زمینه مقاوم سازی ساختمان” برگزار شده توسط شرکت آزمون در پاییز 1396