فیلم‌های آموزشی

شما عزیزان در این بخش می‌توانید فیلم‌های آموزشی مختلف را بنا به نیاز خود مشاهده نمایید.

همچنین فیلم‌های کارگاه آموزشی “آشنایی با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی آزمون‌های غیرمخرب مواد و مصالح” را بر حسب موضوع مورد بحث همچون چکش اشمیت،التراسونیک،آرماتوریاب،تحلیل خوردگی برای مشاهده در دسترس شما می‌باشد.